کاغذدیواری سرویس های بهداشتی وحمام

کاغذدیواری برای سرویس های بهداشتی وحمام کاغذدیواری های مخصوص سرویس های بهداشتی از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند . صددرصد ضد آب بودن در کاغذدیواری ها بسیار مهم بوده و باید مقاومت زیادی در برابر رطوبت و آب داشته باشند پس READ MORE