کاغذ دیواری : کاغذ دیواری در هزاران سال با تحولات بی شمار رو برو بوده و تفکیک کاغذ دیواری ها یکی دیگر از این تحولات است کاغذ دیواری ها بسته به طرح و رنگ در دسته هایی مانند کاغذ دیواری اتاق خواب – کاغذ دیواری سالن پذرایی و کاغذ دیواری نشیمن و … قرار گرفته […]