آلبوم کاغذ دیواری آزالیا (AZALEA)

آلبوم کاغذ دیواری آزالیا (AZALEA)

آلبوم کاغذ دیواری آزالیا (AZALEA) آلبوم کاغذ دیواری آزالیا (AZALEA) از آلبوم های کاغذ دیواری خارجی با  قابل شستشو و سطح پوشش 5.30 متر مربع در ابعاد 10 متر در 53 سانتی متر در هر رول بوده و از ضخامت READ MORE