آلبوم کاغذ دیواری آنتوریوم (ANTHURIUM)

آلبوم کاغذ دیواری آنتوریوم (ANTHURIUM)

آلبوم کاغذ دیواری آنتوریوم (ANTHURIUM) آلبوم کاغذ دیواری آنتوریوم از البوم های با کیفیت و استاندارد خارجی و قابلیت شستشو دارند. این آلبوم کاغذ دیواری با مساحت پوشش هر رول حدود 5 متر مربع و طول هر رول 10 متر READ MORE