آلبوم کاغذ دیواری آندریا

آلبوم کاغذ دیواری آندریا

آلبوم کاغذ دیواری آندریا آلبوم کاغذ دیواری آندریا، از آلبوم های خارجی قابل شستشو در ابعاد 10 متر در 53 سانتی متر در هر رول بوده و از ضخامت خوبی برخوردار می باشد آلبوم کاغذ دیواری آندریا در هر رول READ MORE