کاغذ دیواری اگنس (AGNES)

آلبوم کاغذ دیواری اگنس (AGNES)

آلبوم کاغذ دیواری اگنس (AGNES) آلبوم کاغذ دیواری اگنس (AGNES) از آلبوم های کاغذ دیواری خارجی با  قابل شستشو در ابعاد 10 متر در 53 سانتی متر در هر رول بوده و از ضخامت خوبی برخوردار می باشد آلبوم کاغذ READ MORE