آلبوم کاغذ دیواری سینیور (SENIOR)

atropica angel 13944 wallpaper

آلبوم کاغذ دیواری سینیور (SENIOR) آلبوم کاغذ دیواری سینیور (SENIOR) ، از آلبوم های خارجی قابل شستشو در ابعاد 10 متر در 53 سانتی متر در هر رول و سطح پوشش 5/30 متر مربع بوده و از ضخامت خوبی برخوردار READ MORE