آلبوم کاغذ دیواری کازابلا (CASABELLA)

آلبوم کاغذ دیواری کازابلا (CASABELLA)

آلبوم کاغذ دیواری کازابلا (CASABELLA) آلبوم کاغذ دیواری کازابلا (CASABELLA) از آلبوم های کاغذ دیواری چینی  با  قابل شستشو و سطح پوشش 5.30 متر مربع در ابعاد 10 متر در 53 سانتی متر در هر رول بوده و از ضخامت READ MORE