پارکت لمینت پارکت لمینت ها در ایران و خارج با استاندارد های بین المللی و قابل قبول میان تمام کشور ها تولید و عرضه می شود که این استاندارد نشان گر یکسری خصوصیات خاص جهت عمر مفید پارکت لمینت است . امروزه با افزایش درخواست خرید پارکت لمینت ها محصولاتی از جمله برخی تولیدات چینی […]