آسمان مجازی و پوستر سقفی در گذشته سقف اکثر خانه های مجلل و کاخ ها توسط نقاشان ممتاز و بنام به شکلی زیبا و هنرمندانه نقاشی می شد. کم کم به دلیل هزینه بالا و کم شدن هنرمندان اصیل نقاشی سقفی این هنر به فراموشی سپرده شد. اما در حال حاضر این امکان بوسیله پوسترهای […]