پارکت ولمینت: خصوصیات کلی پارکت و لمینت پارکت یک کفپوش از جنس چوب درختانی همچون گیلاس – افرا – گردو و چند درخت دیگر است ، چوب این درختان را برش داده به الوار تبدیل می کنند و در ابعاد مناسب برش داده در ادامه ناهمواری الوار ها را ساب زده و پس از صاف […]