هزینه نصب کاغذ دیواری چگونه محاسبه می شود ؟

آلبوم کاغذ دیواری

نحوه ی محاسبه ی نصب کاغذ دیواری هزینه نصب کاغذ دیواری با در نظر گرفتن متراژ و تعداد رول های کاغذ دیواری و با احتساب اجرت زیرسازی و نصب، هزینه چسب و ایاب و ذهاب بین خریدار و نصاب توافق READ MORE