معرفی پارکت لمینت ضد آب از گذشته ، پارکت به عنوان کفپوشی دوستداشتنی بسیار مورد توجه قشرهای مرفه جامعه بوده و قشرهای پایین جامعه به علت قیمت بالا و مراقبت ویژه ای که باید از پارکت می شد قادر به استفاده از آن نبودند پارکت در مقابل آب و رطوبت حساس بود و با برخورد […]