اولین سوالی که هنگام خرید کاغذدیواری مشتریان از صاحب فروشگاه و یا مشاور خرید کاغذ دیواری می پرسند ، این است که آیا این کاغذ دیواری ای که از آن خوششان آمده است قابل شستشو است یا غیر قابل شستشو ؟ با اینکه یکی از امتیازات کاغذ دیواری ها نسبت به نقاشی و رنگ آمیزی […]