در رابطه با کاغذ دیواری چه باید بدانیم ؟ کاغذ دیواری پوشش تزیینی است که برای پوشش دادن سطوح دیوارهای  داخلی در ادارات، خانه‌ها و  دیگر ساختمان ها استفاده می‌شود؛ کاغذ دیواری یکی از جنبه‌های طراحی داخلی به شمار می‌آید. این نوع پ وشش بیشتر به صورت رول و یا به صورت متری فروخته می‌شود و با چسباندن روی دیوار […]