کاغذ دیواری چیست؟

کاغذ دیواری

در رابطه با کاغذ دیواری چه باید بدانیم ؟ کاغذ دیواری پوشش تزیینی است که برای پوشش دادن سطوح دیوارهای  داخلی در ادارات، خانه‌ها و  دیگر ساختمان ها استفاده می‌شود؛ کاغذ دیواری یکی از جنبه‌های طراحی داخلی به شمار می‌آید. این نوع پ وشش READ MORE